Säkerhetspolicy

AnVa KSG uppdaterar sin säkerhetspolicy

​​​​​​​
Syftet med uppdateringen är att säkerställa att AnVa KSG hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).
Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.