Hållbarhet

Hållbarhet 


Som alla moderna företag har även vi ökande fokus på hållbarhetsfrågor.
AnVa KSG har bra koll på våra CO2-utsläpp från Scoop 1 och Scoop 2, samt jobbar för att reducera våra utsläppsmängder. Vi kommer att fortsätta arbetet genom att bättre kartlägga CO2-utsläpp kategoriserade inom Scoop 3. Företaget har utöver detta valt fokusområden inom de 17 globala hållbarhetsmålen. Den som är intresserad av att veta mera är välkommen att kontakta vår VD.