Tillverkade produkter

Svetsade produkter, plåt och tankar

I vår avdelning för större svetsade produkter bygger vi ofta lite större artiklar enligt kundkrav i stål eller rostfritt. Typiska plåttjocklekar vi jobbar i är mellan 2 och 10 mm. Till våra kunder inom gasturbinsegmentet tillverkar vi ofta detaljer som sitter i gasturbinutloppet, det kan vara utloppshus och diffusorartiklar. De största artiklarna vi hanterar har en färdig vikt av dryga två ton. När det gäller tankar bygger vi artiklar i storlek från några kubikmeter, upp till storlekar om ca 50 kubikmeter. Vi har tillverkat både öppna och trycksatta tankar, vi har därmed också god vana av den kravbild som ställs när det gäller trycksatta artiklar. Vi valsar, bockar och tillverkar produkter med eller utan fixturstöd, styrt efter kundkrav och behov. Svetsmetoderna är i huvudsak MIG/MAG både med solid- och rörtråd, samt TIG. Vi är vana att hantera högt ställda krav på provning och dokumentation, samarbetet med tredjepartsorgan är ständigt pågående.

Svetsade Manifolder och rörsystem

Tillverkning av Manifolder, rörsystem, och andra rörliknande produkter, mestadels i rostfria material, är den stora volymen i denna avdelning. Typiskt hos oss är att valsa rörlängder till önskad diameter, för att sen bygga kompletta manifolder, mestadels till gasturbiner. De valsade rören till manifolder kapas, borras för att sedan svetsas, vanligen med TIG. Rördiameterar från ½ tum upp till tio tum förekommer, godstjocklekar från någon millimeter upp till ca 6 mm. De flesta produkter är trycksatta i kundapplikationen, så på samma sätt som ovan så är spårbarhet, provning och dokumentationskrav vanligt förekommande.

Bearbetade artiklar

I vår stora bäddfräs hanterar vi arbetsstycken upp till ca 15 meters, på maskinbordet som är åtta meter långt. En hel del större maskinbalkar, maskinfundament och liknande artiklar bearbetas, förutom de stora gasturbindetaljer vi tillverkar i svetsverkstaden. I våra mindre maskiner svarvar och fräser vi fram bossar och flänsar som svetsas in i större kompletter. Utöver det tillverkar vi även bearbetade artiklar för leverans direkt till slutkund.