Policy

AnVa KSG vänder sig till kunder med höga krav på komplexa mekaniska konstruktioner med leverans i rätt kvalitet och tid. Våra produkter och tjänster skall minst motsvara kundens krav och förväntningar.

Vi strävar efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser, minska vår miljöbelastning, skydda miljön och att förebygga förorening. Vår tillverkning skall ske under säkra förhållanden. Lagar, förordningar och myndighetskrav och bindande intressentkrav utgör minimikrav för vår verksamhet.

Vi ska genom styrning och uppföljning ständigt förbättra och utveckla vårt ledningssystem. Samtlig personal skall vara delaktig i detta förbättringsarbete och därigenom få ökad kunskap kring kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöfrågor.